Read More

Manusia, Agama, & Ketenangan

Manusia dengan keotentikannya sebagai makhluk pencari jawaban dengan segala belenggu-belenggu pikiran dan keinginan yang kemudian melahirkan percik-percik kegelisahan,…
Read More

Berislam dengan Ilmu

Cara masuk Islam secara ilmu ialah mengucapkan dua kalimat syahadat dan memahami makna yang terkandung serta menjadi muatan…